Logo met naam2

Inloggen

Werkzaamheden aan het spoor traject Apeldoorn-Stroe

In de meivakantie wordt gedurende een periode van 9 dagen van vrijdag 27 april tot maandag 7 mei 2018 

het volledige spoor inclusief spoorwegovergangen vernieuwd. De Gemeente Apeldoorn heeft ons het volgende laten weten:


Overlast

 • Alverschotenseweg (Halte Asselt): Overweg wordt niet in deze periode vernieuwd maar in week 48 buiten het seizoen,
  wel is hier een depot (afgestemd met horecagelegenheid)
 • Fietsovergangen: fietsers via Ordermolenweg en bij afsluiten eventueel over de Alverschotenseweg;
 • Laan van Spitsbergen: is gedurende 5 nachten tussen 11.00 – 05.00 uur voor het laden en lossen bij het depot.
  Dit is afgestemd met de werkzaamheden aan de Asselsestraat/ Laan van Spitsbergen;
 • Jachtlaan: Afsluiting gedurende drie dagen en een nachtelijke afsluiting.

Naast de hinder die wordt ondervonden door het afsluiten van bepaalde overwegen, zullen de werkzaamheden ook geluidsoverlast (binnen de geluidsnormen)
met zich mee brengen. Daarnaast rijdt er meer vrachtverkeer voor de aan- en afvoer naar de depots. Het vrachtverkeer rijdt niet door het dorp Hoog Soeren.

Communicatie

De communicatie richting bewoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden wordt verzorgd door ProRail. Gezien de late aanvraag van ProRail zijn er nog
geen verkeersbesluiten genomen. Hierbij kan de volledige procedure van inspraak, besluit en bezwaar niet worden doorlopen.

De werkzaamheden zijn na deze 9 dagen nog niet klaar. In week 22, 36 en 48 staan in de weekenden werkzaamheden gepland.
Hierover moeten nog vervolggesprekken en afstemming plaatsvinden. Zodra dit definitief is zal de gemeente ons hierover verder informeren.

Afscheid van de bevrijdingsboom

Hoog Soeren, de oorlog en de bevrijding

In Hoog Soeren wordt de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend gehouden door de ‘Bevrijdingsboom’, op de driesprong van zandwegen naast restaurant Het Jachthuis .

De bevrijdingsboom is een ‘Canadese’ (eigenlijk een Amerikaanse) eik met aan de voet een bordje met de tekst: HOOG SOEREN BEVRIJD DOOR CANADEZEN 17-4-1945. Op die dag zijn delen van het Hastings & Prince Edwards Regiment (een infanteriebataljon) en 2nd Light Anti Aircraft Regiment (een afdeling lichte luchtdoelartillerie) via het dorp in westelijke richting getrokken en hebben ‘en passant’ het dorp bevrijd. Apeldoorn was al bevrijd na een felle strijd ten oosten van het Apeldoorns Kanaal en de Canadezen rukten nu op in de richting van de Grebbelinie, net als de Duitsers dat in mei 1940 hadden gedaan. Van Duitse tegenstand in Hoog Soeren zelf was geen sprake meer. De ondersteunende Canadese veldartillerie ging op het open terrein naast het Jachthuis in stelling en in het dorp werd een commandopost ingericht. Geen heroïsche strijd tegen de gehate bezetter dus.

Het dorp Hoog Soeren is de oorlog betrekkelijk goed doorgekomen. De heer B. van Laar schrijft daarover: de geïsoleerde ligging van het dorp en de aanwezigheid van veel munitieopslagplaatsen hebben het dorp enigszins beschermd. Duitse militairen belast met de bewaking van de munitie hadden weinig op met de SS en hadden groot belang bij de luchtbescherming en de bosbrandweer. Daardoor hoefde een aantal jonge mannen niet in Duitsland te werken.

Hotel Oranjeoord, de school en het schoolhuis waren bezet door de Duitsers. Kinderen kregen les in de kapel. Er waren maar twee omwegen naar Apeldoorn mogelijk: of langs het Turfpad en de Amersfoortseweg of langs hotel Hoog Soeren via een pad naar het Asselse grintpad.

16 april 1945: door naar hier en daar verborgen radio’s te luisteren wisten we dat de bevrijding op handen was. De Duitsers waren opgewonden, roofden burgerkleding en namen fietsen mee om weg te komen. Zij kondigden aan, dat alle munitiedepots zouden worden opgeblazen.

De heer D. Huigen vertelt: in de Soerense bossen ten noorden en oosten van Hoog Soeren hadden de Duitsers omvangrijke, goed gecamoufleerde munitieopslagplaatsen ingericht. In de laatste oorlogswinter werden veel mensen geronseld om in de depots te werken. Dat gebeurde met tegenzin, maar zo konden de beruchte razzia’s wel worden ontlopen. Hotel Oranjeoord was het Duitse hoofdkwartier van waaruit de transporten werden geregeld. Het vervoer van munitie

van het Apeldoorns Kanaal naar hier gebeurde met wagens, getrokken door oude Lanz Buldog tractoren. De vette rookpluimen uit de uitlaten trokken Engelse jachtvliegtuigen aan, die als sperwers op hun prooi doken. Dat vonden wij ondanks onze angst toch prachtig. Op 16 april kregen de bewoners van Hoog Soeren de opdracht om het dorp te verlaten, omdat alle munitie zou worden opgeblazen. Lang niet iedereen deed dat ook. Wij hebben het opblazen van munitie zo veel mogelijk gesaboteerd; wie wat gedaan heeft, is nooit bekend geworden. Wij waren bang voor onze eigen veiligheid en bang om verraden te worden. Er is maar een klein deel van de munitie opgeblazen en daardoor is Hoog Soeren voor erger rampen gespaard.

Nu bleef de ‘ramp’ beperkt tot gebroken ramen en weggeblazen dakpannen. Slachtoffers zijn er niet gevallen. Na het opblazen van de munitie vluchtten de Duitsers naar het westen.

Nog in 1945 werd er een Amerikaanse eik als bevrijdingsboom geplant en onder de boom werd een fles met daarin een document begraven. Wanneer in 1945? Ook de Hoog Soerenaren die er bij zijn geweest, weten het zich niet te herinneren. In 1985 werden oproepen in de krant geplaatst om de juiste datum boven water te krijgen, maar die leverden niets op.

Pas in 1989 werd het bordje met de tekst: HOOG SOEREN BEVRIJD DOOR CANADEZEN 17-4-1945 geplaatst. De Buurt- en belangenvereniging Hoog Soeren zorgde voor een hekje om de boom. Er zijn toen serieuze pogingen gedaan om de fles terug te vinden, maar zonder resultaat.

De boom is een levende herinnering aan de bevrijding, nu 72 jaar geleden en het verhaal achter de boom geeft de oorlogsgeschiedenis van Hoog Soeren weer. Niet voor niets is de boom aangemerkt als één van de Apeldoornse oorlogsmonumenten. Monumenten zijn er om te behouden. Nu de bevrijdingsboom ziek is, ‘op sterven na dood’, moet een waardige vervanging hoge prioriteit krijgen.

Steun Stichting Red de Veluwe

Het is de hoogste tijd is om Hoog Soerens BBV in hoofdlijnen bij te praten over wat zich sinds ons laatste bericht heeft afgespeeld op het actiefront van de vliegtuigroutes van vliegveld Lelystad. 

Maandag 23 oktober 2017 is Stichting Red de Veluwe opgericht: voorzitter Robert Tieskens, Heleen s'Jacob secretaris en Hylke Brandsma penningmeester. Prachtige doelstellingen natuurlijk: kort gezegd het voorkomen van alle ellende die laagvliegende vliegtuigen kunnen veroorzaken ten koste van welzijn van mens, flora en fauna in Nederland, althans in Gelderland.
Jullie willen natuurlijk die stichting onmiddellijk financieel steunen door een ruimhartige bijdrage, dat kan: er is zojuist een bankrekeningnummer geopend speciaal daarvoor: NL91ABNA0255008333 t.n.v. Stichting Red de Veluwe.

Leden lees verder over de stichting in ons besloten gedeelte

Groen regeerakkoord
Ongewenste effecten van laagvliegroutes destructief voor mens en dier. 

Hout Stoken: 10 tips om overlast te voorkomen

Het stoken van hout brengt warmte en sfeer in huis. Het gebruik van open haarden en houtkachels voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen neemt de laatste jaren toe. Ook is er een toename van het stoken van hout in de tuin (terraskachel, vuurkorf). Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat overlast voor anderen beperkt wordt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een Toolkit houtstook opgesteld, met daarin een stappenplan voor de volgende doelgroepen: de stoker, de persoon die overlast ervaart, de gemeente en de GGD. Hiermee is het voor een ieder duidelijk wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn. Lees de 10 stooktips afkomstig uit de toolkit houtstook.

 

https://www.apeldoorn.nl/DATA/TER/digitaal_loket/wonen_en_uw_buurt/hout_stoken_particulieren.pdf

https://www.apeldoorn.nl/Stooktips

 

Brief aan Kamerleden

Demissionair staatssecretaris Dijksma heeft de gemoederen rond Vliegveld Lelystad proberen te bedaren met een aanpassing van haar plan voor de aansluitroutes naar het hoger luchtruim ten opzichte van het net voor de zomervakantie gepubliceerde plan. Ondanks dat dit voor ons in Hoog-Soeren een oplossing lijkt, wordt de rest van Nederland nog steeds met een onacceptabele situatie opgezadeld. De acties gaan dan ook gewoon door. Om de leden van de Tweede Kamer alert te houden voor zij in overleg gaan met de staatssecretaris op woensdag 20 september, is er een mail gestuurd naar de Kamerleden:

Het plan voor de aansluitroutes Lelystad Airport
De geplande aansluitroutes van voor de vakantie geprojecteerd over de Gelderse stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden
Aansluitroutes Lelystad Airport volgens Dijksma
Hier is te zien wat de aanpassing van demissionair staatssecretaris Dijksma betekent voor de geplande routes. Hoogte verandert iets, want stijgt licht vanaf Heerde, maar blijft bijzonder laag en kruist stiltebeleidsgebieden nog steeds.

De mail

From: Robert Tieskens
Date: 2017-09-13 14:28
Subject: Reactie op de brief van Staatssecretaris Dijksma van 12 september 2017
To: Martijn van Helvert (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Suzanne Kröger (Groenlinks), Cem Laçin (SP), Corrie van Brenk (50PLUS), Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Barbara Visser (VVD)

 

Geachte Kamerleden,

 

Het plan van staatssecretaris Dijksma komt op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland en Friesland die gisteren de petities hebben overhandigd aan u als leden van de Tweede Kamer. De stiltegebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden in die plannen ontzien, maar voor Overijssel en Friesland verandert er niets: De aanvliegroutes over Overijssel blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland. De nieuwe uitvliegroute over Oost-Gelderland verstoort nu het open land tussen A50 en de IJssel en treft Heerde, Oene, Hoenderloo en Park de Hoge Veluwe. De verhoging van deze uitvliegroute met 3.000 voet (circa 1 km) is bij lange na niet voldoende om de overlast te beperken. De actiegroepen volharden in hun oproep aan de staatssecretaris om haar plannen voor Lelystad op te schorten totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zijn dan nu voorgesteld. Komende week gaat u in debat met de staatssecretaris over de plannen. Wij als bewoners en ondernemers uit de regio hebben nog veel vragen over het proces en de ontstane situatie, namelijk de volgende:

 1. Tijdens de hoorzitting van 7 september j.l. kwam de vraag aan de orde waarom nog steeds geen vorderingen zijn gemaakt met de herziening van het Nederlandse luchtruim. In uw brief van 1 september schrijft de staatssecretaris dat er op ambtelijk niveau gesprekken plaats vinden. Is bekend met welke partijen en landen die gesprekken gevoerd worden? En sedert wanneer en waarom niet eerder nu de kwestie al meer dan 10 jaar als problematisch wordt gezien?
 2. Is de luchtruimherziening al eerder op politiek niveau aan de orde geweest?  En zo ja, wanneer en met wie. En zo nee, waarom is daarmee gedraald?
 3. Kan de staatssecretaris toelichten waarom zij in haar nieuwe voorstel wel een poging doet tegemoet te komen aan de geluidsoverlast op de Noord Veluwe maar niet aan de geluidsoverlast in Overijssel en Friesland?
 4. De nieuwe vertrekroute naar het zuiden gaat dwars over Park de Hoge Veluwe. Is de staatssecretaris daarover in overleg me de directie van het park en zo ja wat was hun reactie. Zo nee waarom niet? 
 5. In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer d.d. 12 september schrijft zij op bladzijde 5 (1e alinea) dat één van de uitgangspunten is dat “het luchtruim voor Schiphol gevrijwaard moet blijven”.
  • Is dit uitgangspunt verwerkt in de opdracht aan de Alderstafel Lelystad? En zo ja, waar staat dit dan?
  • Wat verstaat de staatssecretaris onder “vrijwaring”? Mogen de vliegtuigen van –en naar Lelystad enkel gebruik maken van het lagere militaire luchtruim? Zo ja, is het gevolg daarvan, namelijk het laagvliegen over de provincies Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe voldoende onderkend bij de besluitvorming over Lelystad? Of waren er alternatieven beschikbaar waarbij dit laagvliegen niet nodig was? En zijn deze alternatieven serieus onderzocht?
  • Is er een herindeling van het luchtruim denkbaar waarbij de vliegtuigen van- en naar Lelystad via een normaal profiel kunnen klimmen en dalen zodat laagvliegen boven diverse provincies niet meer nodig is? Is een operatie op Lelystad überhaupt mogelijk zonder hindering van het Schiphol verkeer?
  • Geldt het uitgangspunt van vrijwaring van het luchtruim voor Schipholverkeer ook bij de ontwikkeling van Eelde, Maastricht, Rotterdam en Eindhoven? Kan op deze luchthavens wel direct naar het hogere luchtruim worden geklommen?
  • Hoe verhoudt het uitgangspunt van “vrijwaring van het luchtruim” zich tot de Europese regelgeving? Kan Schiphol het luchtruim claimen?
 6. Het selectiviteitsbeleid voor Schiphol is niet geïmplementeerd. Gevolg: autonome groei Eindhoven, Schiphol zit vol, Lelystad is nog niet gereed.  Is het nu niet tijd om het Schipholbeleid te herzien in plaats van voort te borduren op niet geïmplementeerd/mislukt beleid?
 7. Beschouwt de staatssecretaris het beleid om de vakantievluchten te verspreiden over de regionale luchthavens nog wel als het juiste beleid? Hoe gaat zij om met de maatschappelijke neveneffecten van dit beleid, zoals verspreiding geluidhinder boven heel Nederland en de zware milieulast?
 8. Wordt de verplaatsing van de General Aviation van Lelystad naar Teuge nog onderzocht op milieu-effecten? Wat betekent deze verplaatsing voor geluidshinder en milieubelasting in Gelderland/op de Veluwe?
 9. Wordt er nog nader onderzoek gedaan naar de veiligheid van de aan-en uitvliegroutes van Lelystad in verband met de opmerkingen van vogelexperts en het laagvliegen in de thermische luchtlagen?
 10. Waarom kan de vliegroute over Oostelijk Gelderland/Teuge zoals voorgesteld op 12 september 2017 niet hoger dan 9.000 voet (circa 2,7 km?). Waar komt de restrictie om te stijgen vandaan?

 

 

Met Vriendelijke groet,

Namens Hoogovergelderland i.o