Logo met naam2

Inloggen

Red de Veluwe - achtergrondinformatie Lelystad Airport

De plannen voor de ontwikkeling van Lelystad Airport verkeren in een vergevorderd stadium. Als het aan de regering ligt opent de luchthaven in april 2019 en zal kort daarop een begin worden gemaakt met het overnemen door Lelystad van een deel van de vakantievluchten van Schiphol.1

Het ligt daarbij in de bedoeling dat Lelystad Airport op middellange termijn zal gaan groeien, via een eerste fase van 25000 vliegbewegingen per jaar in 2033 naar 45000 in 2043.2

Een van de nog niet opgeloste problemen is de vaststelling van de zogeheten aansluitroutes op de “snelwegen” in het hogere luchtruim; een tamelijk weerbarstige materie die in de afgelopen tijd is geanalyseerd door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).

De conclusies en voorstellen van LVNK/CLSK zijn samengevat in een brief die op 14 juni gestuurd is naar staatssecretaris Sharon Dijksma en die door Dijksma bij brief aan de Tweede Kamer van 26 juni officieel naar buiten is gebracht.3 Het is deze brief van de staatssecretaris en genoemde brief van LVNL/CLSK die de oorzaak is van alle huidige commotie over het Lawaai uit Lelystad.

Weliswaar was even eerder - in februari 2017 - ook al flinke onrust ontstaan in Dalfsen en omgeving, maar dat ging toen alleen nog over de aanvliegroutes over Overijssel waarvan de plannen kennelijk al waren uitgelekt.4

Pas met de publicatie van het rapport van 14 juni werden de volledige plannen bekend en werd ook pas toen voor alle betrokkenen duidelijk dat niet alleen de aanvliegroutes over Overijssel (In 06 en In 02 in vliegtuigjargon) voor serieus lawaaioverlast zouden gaan zorgen, maar dat ook de natuurgebieden van Veluwe ernstig zouden worden getroffen door het lawaai van de twee beoogde vertrekroutes (Out 07 en Out 02) uit Lelystad. 5 Zie ook de afbeelding aan het eind van dit bericht.

Kern van de problematiek

Kern van het probleem – en dat geldt zowel de aanvlieg- als de vertrekroutes - is dat LVNL/CLSK voorstelt om op een groot deel van de aansluitroutes te vliegen op 6000 voet (ongeveer 1800 meter).6 Teuge heeft gewezen op de problemen die dit oplevert voor de valschermspringers.7

Werkgroep Red de Veluwe wijst – net als bijvoorbeeld Werkgroep Luchtruim Overijssel 8 - op de problemen van de geluidsoverlast.

Hoog Soerense actiegroep test in Baambrugge het vlieggeluid op 1800m [De werkgroep test in Baambrugge het vliegtuiglawaai op 1800m]

Vlieglawaai van vliegtuigen op 6000 voet is een overlast die je niet moet willen en zeker niet op die delen van de Veluwe waar je gaat wonen of recreëren juist omdat je daar nog zo weinig lawaai hebt. Ga voor de aardigheid maar eens luisteren in Baambrugge. Daar hoor je het lawaai van de vliegtuigen op 6000 voet die net daarvoor van Schiphol zijn vertrokken. En dat is bepaald niet het geluid dat je wilt horen als je tijdens je zomervakantie in Beekbergen, Kootwijk of Hoenderloo in je tentje zit of over de hei fietst.

Het is in dit verband ook onbegrijpelijk dat bij de vaststelling van deze laagvliegroutes LVNK/CLSK er voor heeft gekozen de woonkernen te vermijden.9 Het lawaai van één extra vliegtuig dat vliegt op 6000 voet wordt in stedelijk gebied met al zijn omgevingsgeluiden immers veel minder gevoeld dan in een gebied dat zich juist kenmerkt door de afwezigheid van die stedelijke omgevingsgeluiden. Zie hier waarom het ook zo onzuiver het is om geluidsoverlast alleen maar te meten in decibellen of in andere min of meer vergelijkbare eenheden van lawaai.

Hoe verder

Op grond van artikel 5.11 Wet luchtvaart zullen de door LVNK/CLSK voorgestelde routes overigens nog onderwerp zijn van een consultatieprocedure de luchtruimgebruikers en belanghebbenden.10 Volgens brief van de Staatssecretaris zal deze procedure starten in september. Parallel daaraan zullen in de periode september-oktober nog informatiebijeenkomsten worden gehouden in de regio’s. In aanloop op deze bijeenkomsten zijn de verschillende actiecomités en werkgroepen druk bezig hun krachten te bundelen en het publiek te mobiliseren. Mocht u de zorgen van deze comités onderschrijven dan kunt u uw adhesie betuigen door het online ondertekenen van een van de door deze comités opgestelde petities. Wij hebben een lichte voorkeur voor de petitie van het comité Red de Veluwe. Ga naar: www.petities.nl en klik dan op Red de Veluwe.

  1. Brief staatssecretaris Dijksma van 21 juli 2017 aan de Tweede Kamer, TK 31936 nr 391. [^terug naar boven]
  2. Brief Hans Alders aan Staatssecretaris Mansfeld van 22 mei 2014, TK 31936 nr 201. Hans Alders is de voorzitter van de zogeheten Alderstafel Lelystad, een overlegorgaan dat in 2009 is ingesteld om de ontwikkeling van het vliegveld Lelystad te begeleiden. Tot de deelnemers aan deze tafel behoren ondermeer LVNK/CLSK, de omliggende provincies en aantal gemeentes. Zie hiervoor www.alderstafellelystad.nl. [^terug naar boven]
  3. Brief staatssecretaris Dijksma van 26 juni 2017, aan de Tweede Kamer met als bijlage de brief van 14 juni 2017, TK 31936 nr 390. [^terug naar boven]
  4. Zie hierover brief staatssecretaris Dijksma van 13 maart 2017 in antwoord op vragen van de kamerleden Omtzigt en Helvert naar aanleiding van deze Overijsselse onrust. TK 2016-17, Aanhangsel van Handelingen 1374, Aanhangsel van Handelingen 1374. [^terug naar boven]
  5. Zie antwoord 3 van de brief genoemd in noot 3. De staatssecretaris geeft daar duidelijk aan dat – anders dan de naderingsroutes vanuit Overijssel - de vertrekroutes niet eerder in het reguliere consultatieproces aan de orde zijn geweest. [^terug naar boven]
  6. Minimaal 6000 voet boven het “oude land” zou, zo lees ik in de brief van Hans Alders van 22 mei 2014 genoemd in noot 2, de wens zijn geweest van de provincies Gelderland en Overijssel (en de gemeente die zij vertegenwoordigen). Voor wat betreft Out 07 wordt op 6000 voet gevlogen van Wezep tot Hoenderloo. [^terug naar boven]
  7. Zie hierover de brief genoemd in noot 1. [^terug naar boven]
  8. Zie hierover de reactie van Hans Alders in zijn brief van 7 maart 2017 aan de Werkgroep Luchtruim Overijssel opgenomen als bijlage bij het Aanhangsel Handelingen genoemd in noot 4. [^terug naar boven]
  9. Zie de brief van 14 juni van LVNK genoemd in noot 2. [^terug naar boven]
  10. Brief van staatssecretaris Dijksma van 21 juli 2017 genoemd in noot 1. [^terug naar boven]

FACTSHEET AANSLUITROUTES LELYSTAD, MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU JUNI 2017

factsheet aansluitroutes Lelystad Airport