Brief aan Kamerleden

Demissionair staatssecretaris Dijksma heeft de gemoederen rond Vliegveld Lelystad proberen te bedaren met een aanpassing van haar plan voor de aansluitroutes naar het hoger luchtruim ten opzichte van het net voor de zomervakantie gepubliceerde plan. Ondanks dat dit voor ons in Hoog-Soeren een oplossing lijkt, wordt de rest van Nederland nog steeds met een onacceptabele situatie opgezadeld. De acties gaan dan ook gewoon door. Om de leden van de Tweede Kamer alert te houden voor zij in overleg gaan met de staatssecretaris op woensdag 20 september, is er een mail gestuurd naar de Kamerleden:

Het plan voor de aansluitroutes Lelystad Airport
De geplande aansluitroutes van voor de vakantie geprojecteerd over de Gelderse stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden
Aansluitroutes Lelystad Airport volgens Dijksma
Hier is te zien wat de aanpassing van demissionair staatssecretaris Dijksma betekent voor de geplande routes. Hoogte verandert iets, want stijgt licht vanaf Heerde, maar blijft bijzonder laag en kruist stiltebeleidsgebieden nog steeds.

De mail

From: Robert Tieskens
Date: 2017-09-13 14:28
Subject: Reactie op de brief van Staatssecretaris Dijksma van 12 september 2017
To: Martijn van Helvert (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Suzanne Kröger (Groenlinks), Cem Laçin (SP), Corrie van Brenk (50PLUS), Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Barbara Visser (VVD)

 

Geachte Kamerleden,

 

Het plan van staatssecretaris Dijksma komt op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland en Friesland die gisteren de petities hebben overhandigd aan u als leden van de Tweede Kamer. De stiltegebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden in die plannen ontzien, maar voor Overijssel en Friesland verandert er niets: De aanvliegroutes over Overijssel blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland. De nieuwe uitvliegroute over Oost-Gelderland verstoort nu het open land tussen A50 en de IJssel en treft Heerde, Oene, Hoenderloo en Park de Hoge Veluwe. De verhoging van deze uitvliegroute met 3.000 voet (circa 1 km) is bij lange na niet voldoende om de overlast te beperken. De actiegroepen volharden in hun oproep aan de staatssecretaris om haar plannen voor Lelystad op te schorten totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zijn dan nu voorgesteld. Komende week gaat u in debat met de staatssecretaris over de plannen. Wij als bewoners en ondernemers uit de regio hebben nog veel vragen over het proces en de ontstane situatie, namelijk de volgende:

 1. Tijdens de hoorzitting van 7 september j.l. kwam de vraag aan de orde waarom nog steeds geen vorderingen zijn gemaakt met de herziening van het Nederlandse luchtruim. In uw brief van 1 september schrijft de staatssecretaris dat er op ambtelijk niveau gesprekken plaats vinden. Is bekend met welke partijen en landen die gesprekken gevoerd worden? En sedert wanneer en waarom niet eerder nu de kwestie al meer dan 10 jaar als problematisch wordt gezien?
 2. Is de luchtruimherziening al eerder op politiek niveau aan de orde geweest?  En zo ja, wanneer en met wie. En zo nee, waarom is daarmee gedraald?
 3. Kan de staatssecretaris toelichten waarom zij in haar nieuwe voorstel wel een poging doet tegemoet te komen aan de geluidsoverlast op de Noord Veluwe maar niet aan de geluidsoverlast in Overijssel en Friesland?
 4. De nieuwe vertrekroute naar het zuiden gaat dwars over Park de Hoge Veluwe. Is de staatssecretaris daarover in overleg me de directie van het park en zo ja wat was hun reactie. Zo nee waarom niet? 
 5. In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer d.d. 12 september schrijft zij op bladzijde 5 (1e alinea) dat één van de uitgangspunten is dat “het luchtruim voor Schiphol gevrijwaard moet blijven”.
  • Is dit uitgangspunt verwerkt in de opdracht aan de Alderstafel Lelystad? En zo ja, waar staat dit dan?
  • Wat verstaat de staatssecretaris onder “vrijwaring”? Mogen de vliegtuigen van –en naar Lelystad enkel gebruik maken van het lagere militaire luchtruim? Zo ja, is het gevolg daarvan, namelijk het laagvliegen over de provincies Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe voldoende onderkend bij de besluitvorming over Lelystad? Of waren er alternatieven beschikbaar waarbij dit laagvliegen niet nodig was? En zijn deze alternatieven serieus onderzocht?
  • Is er een herindeling van het luchtruim denkbaar waarbij de vliegtuigen van- en naar Lelystad via een normaal profiel kunnen klimmen en dalen zodat laagvliegen boven diverse provincies niet meer nodig is? Is een operatie op Lelystad überhaupt mogelijk zonder hindering van het Schiphol verkeer?
  • Geldt het uitgangspunt van vrijwaring van het luchtruim voor Schipholverkeer ook bij de ontwikkeling van Eelde, Maastricht, Rotterdam en Eindhoven? Kan op deze luchthavens wel direct naar het hogere luchtruim worden geklommen?
  • Hoe verhoudt het uitgangspunt van “vrijwaring van het luchtruim” zich tot de Europese regelgeving? Kan Schiphol het luchtruim claimen?
 6. Het selectiviteitsbeleid voor Schiphol is niet geïmplementeerd. Gevolg: autonome groei Eindhoven, Schiphol zit vol, Lelystad is nog niet gereed.  Is het nu niet tijd om het Schipholbeleid te herzien in plaats van voort te borduren op niet geïmplementeerd/mislukt beleid?
 7. Beschouwt de staatssecretaris het beleid om de vakantievluchten te verspreiden over de regionale luchthavens nog wel als het juiste beleid? Hoe gaat zij om met de maatschappelijke neveneffecten van dit beleid, zoals verspreiding geluidhinder boven heel Nederland en de zware milieulast?
 8. Wordt de verplaatsing van de General Aviation van Lelystad naar Teuge nog onderzocht op milieu-effecten? Wat betekent deze verplaatsing voor geluidshinder en milieubelasting in Gelderland/op de Veluwe?
 9. Wordt er nog nader onderzoek gedaan naar de veiligheid van de aan-en uitvliegroutes van Lelystad in verband met de opmerkingen van vogelexperts en het laagvliegen in de thermische luchtlagen?
 10. Waarom kan de vliegroute over Oostelijk Gelderland/Teuge zoals voorgesteld op 12 september 2017 niet hoger dan 9.000 voet (circa 2,7 km?). Waar komt de restrictie om te stijgen vandaan?

 

 

Met Vriendelijke groet,

Namens Hoogovergelderland i.o