Logo met naam2

Inloggen

Brief aan Kamerleden

Demissionair staatssecretaris Dijksma heeft de gemoederen rond Vliegveld Lelystad proberen te bedaren met een aanpassing van haar plan voor de aansluitroutes naar het hoger luchtruim ten opzichte van het net voor de zomervakantie gepubliceerde plan. Ondanks dat dit voor ons in Hoog-Soeren een oplossing lijkt, wordt de rest van Nederland nog steeds met een onacceptabele situatie opgezadeld. De acties gaan dan ook gewoon door. Om de leden van de Tweede Kamer alert te houden voor zij in overleg gaan met de staatssecretaris op woensdag 20 september, is er een mail gestuurd naar de Kamerleden:

Het plan voor de aansluitroutes Lelystad Airport
De geplande aansluitroutes van voor de vakantie geprojecteerd over de Gelderse stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden
Aansluitroutes Lelystad Airport volgens Dijksma
Hier is te zien wat de aanpassing van demissionair staatssecretaris Dijksma betekent voor de geplande routes. Hoogte verandert iets, want stijgt licht vanaf Heerde, maar blijft bijzonder laag en kruist stiltebeleidsgebieden nog steeds.

De mail

From: Robert Tieskens
Date: 2017-09-13 14:28
Subject: Reactie op de brief van Staatssecretaris Dijksma van 12 september 2017
To: Martijn van Helvert (CDA), Pieter Omtzigt (CDA), Suzanne Kröger (Groenlinks), Cem Laçin (SP), Corrie van Brenk (50PLUS), Rob Jetten (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie), Barbara Visser (VVD)

 

Geachte Kamerleden,

 

Het plan van staatssecretaris Dijksma komt op slechts zeer beperkte wijze tegemoet aan de bezwaren van de actiegroepen in Overijssel, Gelderland en Friesland die gisteren de petities hebben overhandigd aan u als leden van de Tweede Kamer. De stiltegebieden op de Noordoostelijke Veluwe worden in die plannen ontzien, maar voor Overijssel en Friesland verandert er niets: De aanvliegroutes over Overijssel blijven even laag als eerder voorgesteld en datzelfde geldt voor de uitvliegroutes over Friesland. De nieuwe uitvliegroute over Oost-Gelderland verstoort nu het open land tussen A50 en de IJssel en treft Heerde, Oene, Hoenderloo en Park de Hoge Veluwe. De verhoging van deze uitvliegroute met 3.000 voet (circa 1 km) is bij lange na niet voldoende om de overlast te beperken. De actiegroepen volharden in hun oproep aan de staatssecretaris om haar plannen voor Lelystad op te schorten totdat er een nieuw plan op tafel ligt waarin alle aansluitroutes substantieel hoger zijn dan nu voorgesteld. Komende week gaat u in debat met de staatssecretaris over de plannen. Wij als bewoners en ondernemers uit de regio hebben nog veel vragen over het proces en de ontstane situatie, namelijk de volgende:

 1. Tijdens de hoorzitting van 7 september j.l. kwam de vraag aan de orde waarom nog steeds geen vorderingen zijn gemaakt met de herziening van het Nederlandse luchtruim. In uw brief van 1 september schrijft de staatssecretaris dat er op ambtelijk niveau gesprekken plaats vinden. Is bekend met welke partijen en landen die gesprekken gevoerd worden? En sedert wanneer en waarom niet eerder nu de kwestie al meer dan 10 jaar als problematisch wordt gezien?
 2. Is de luchtruimherziening al eerder op politiek niveau aan de orde geweest?  En zo ja, wanneer en met wie. En zo nee, waarom is daarmee gedraald?
 3. Kan de staatssecretaris toelichten waarom zij in haar nieuwe voorstel wel een poging doet tegemoet te komen aan de geluidsoverlast op de Noord Veluwe maar niet aan de geluidsoverlast in Overijssel en Friesland?
 4. De nieuwe vertrekroute naar het zuiden gaat dwars over Park de Hoge Veluwe. Is de staatssecretaris daarover in overleg me de directie van het park en zo ja wat was hun reactie. Zo nee waarom niet? 
 5. In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer d.d. 12 september schrijft zij op bladzijde 5 (1e alinea) dat één van de uitgangspunten is dat “het luchtruim voor Schiphol gevrijwaard moet blijven”.
  • Is dit uitgangspunt verwerkt in de opdracht aan de Alderstafel Lelystad? En zo ja, waar staat dit dan?
  • Wat verstaat de staatssecretaris onder “vrijwaring”? Mogen de vliegtuigen van –en naar Lelystad enkel gebruik maken van het lagere militaire luchtruim? Zo ja, is het gevolg daarvan, namelijk het laagvliegen over de provincies Overijssel, Gelderland, Friesland en Drenthe voldoende onderkend bij de besluitvorming over Lelystad? Of waren er alternatieven beschikbaar waarbij dit laagvliegen niet nodig was? En zijn deze alternatieven serieus onderzocht?
  • Is er een herindeling van het luchtruim denkbaar waarbij de vliegtuigen van- en naar Lelystad via een normaal profiel kunnen klimmen en dalen zodat laagvliegen boven diverse provincies niet meer nodig is? Is een operatie op Lelystad überhaupt mogelijk zonder hindering van het Schiphol verkeer?
  • Geldt het uitgangspunt van vrijwaring van het luchtruim voor Schipholverkeer ook bij de ontwikkeling van Eelde, Maastricht, Rotterdam en Eindhoven? Kan op deze luchthavens wel direct naar het hogere luchtruim worden geklommen?
  • Hoe verhoudt het uitgangspunt van “vrijwaring van het luchtruim” zich tot de Europese regelgeving? Kan Schiphol het luchtruim claimen?
 6. Het selectiviteitsbeleid voor Schiphol is niet geïmplementeerd. Gevolg: autonome groei Eindhoven, Schiphol zit vol, Lelystad is nog niet gereed.  Is het nu niet tijd om het Schipholbeleid te herzien in plaats van voort te borduren op niet geïmplementeerd/mislukt beleid?
 7. Beschouwt de staatssecretaris het beleid om de vakantievluchten te verspreiden over de regionale luchthavens nog wel als het juiste beleid? Hoe gaat zij om met de maatschappelijke neveneffecten van dit beleid, zoals verspreiding geluidhinder boven heel Nederland en de zware milieulast?
 8. Wordt de verplaatsing van de General Aviation van Lelystad naar Teuge nog onderzocht op milieu-effecten? Wat betekent deze verplaatsing voor geluidshinder en milieubelasting in Gelderland/op de Veluwe?
 9. Wordt er nog nader onderzoek gedaan naar de veiligheid van de aan-en uitvliegroutes van Lelystad in verband met de opmerkingen van vogelexperts en het laagvliegen in de thermische luchtlagen?
 10. Waarom kan de vliegroute over Oostelijk Gelderland/Teuge zoals voorgesteld op 12 september 2017 niet hoger dan 9.000 voet (circa 2,7 km?). Waar komt de restrictie om te stijgen vandaan?

 

 

Met Vriendelijke groet,

Namens Hoogovergelderland i.o

 

Nachtelijke oefenvluchten van defensie

Alles wat je wilt weten over de komende oefeningen van de Luchtmacht vind je hieronder.

Chinook
Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht starten 11 september reguliere training bij duisternis

 

Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.

De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom-zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

De periodes en locaties van de trainingen verschillen per type vliegtuig. Het avondvliegen wordt in principe beoefend van maandag tot en met donderdag. Om uiterlijk 00.00 uur moeten de vliegtuigen teruggekeerd zijn op de vliegbases, maar er wordt altijd getracht de oefeningen om rond 23.00 uur te eindigen.

 

Jachtvliegtuigen

F-16’s van de vliegbases Volkel en Leeuwarden trainen in de weken 44, 45, 46, 47, 48 en 50. De trainingen vinden vaak boven zee plaats, maar ook boven Nederland. Op het oefenprogramma staan onder andere het luchtgevecht, navigeren en bijtanken in de lucht.

 

Transportvliegtuigen

Vanaf vliegbasis Eindhoven wordt het KDC-10 tankvliegtuig ingezet om F-16’s in de lucht te voorzien van brandstof. Gedurende het gehele avondvliegseizoen kunnen trainingsvluchten van de transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht, waaronder de C-130 Hercules en KDC-10, plaatsvinden in de avonduren. Tijdens dergelijke vluchten worden oefennaderingen gemaakt op diverse luchtmachtbases.

 

Helikopters

De helikopterbemanningen vliegen vanaf vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en vliegbasis Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen in Nederland. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig  uitgebreid met eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine. Het reguliere avondvliegen is in de periode van 11 september 2017 tot 1 april 2018 en kan in de zomer met enkele weken worden aangevuld.

 

Herstelperiode

Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Nederlandse vliegtuigen en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid.

 

Informatie

Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Klachten uit de directe omgeving van vliegbasis Eindhoven kunnen worden ingediend op samenopdehoogte.nl.

 

Verzet tegen geplande laagvliegroutes

 

Plaatje van petitie met net geen 20.000 stemmen
Aantal stemmen nadert de 20.000

 

Met de petitie Red de Veluwe gaat het aardig goed. Op 3 september nadert het aantal handtekeningen de 20.000. Inmiddels raakt het verzet tegen de geplande laagvliegroutes in Gelderland ook beter georganiseerd. Samen met Epe, Heerde en Ede werkt onze BBV Hoog Soeren aan de oprichting van de stichting Hoogovergelderland. En op 1 september hebben we samen met Epe, Ede en alle dorpen van het Apeldoornse dorpenoverleg een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu gestuurd.

Wordt vervolgd. 

Update:

20.000 stemmen gepasseerd.

 

Petitie behaalt 20.000 stemmen
En nu door naar de volgende 10.000 stemmen!

 

Position Paper Aansluitroutes Lelystad Airport

"Apeldoorn wordt het Buitenveldert van de Veluwe"

Vliegroutes Lelystad bedreigen natuur, bewoners en toerisme

De inwoners, ondernemers en recreanten in het grootste natuurgebied van Nederland maken zich grote zorgen. Want de Veluwe, de longen van Nederland, waar jaarlijks 63 miljoen vrijetijds-activiteiten plaatsvinden, wordt bedreigd. Staatssecretaris Dijksma heeft op basis van verkeerde cijfers besloten, dat vliegtuigen op slechts 1.800 meter hoogte over de hele Veluwe mogen vliegen. Dat is vreselijk voor alle bewoners, maar ook catastrofaal voor het toerisme, goed voor bijna 900 miljoen omzet en ruim 20.000 arbeidsplaatsen.

 

De feiten

De opening van vliegveld Lelystad staat gepland in 2019. Tot 2023 gaat het om 10.000 vliegbewegingen per jaar, dat zijn 7 vliegtuigen per uur op de lawaaihoogte van 1.800 meter. Bij Epe vliegen ze de Veluwe binnen, pas bij Ede gaan ze hoger vliegen. Onnodig oorverdovend lawaai, hoger vliegen kan veel eerder. Na 2023 wordt het nog erger: van 10.000 vluchten per jaar naar 45.000!

De beoogde Vliegroutes van Lelystad Airport.png Fig. 1. De beoogde vliegroutes

1.800 meter vlieghoogte: meer lawaai, meer brandstof én meer fijnstof

Bewoners hebben er begrip voor dat er door de opening van vliegveld Lelystad boven hen gevlogen gaat worden, maar niet voor het feit dat dat op 1.800 meter moet. Ook experts zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart[1] zijn het niet eens met deze hoogte. Zelfs luchtvaartmaatschappijen vliegen liever hoger, want dat kost minder brandstof. Sneller hoogte winnen na de start betekent minder brandstof verbruik, minder lawaai én minder CO2 emissie!

Proces onzorgvuldig

De staatssecretaris verwijst in haar stukken naar de Alderstafels en een zorgvuldig proces. Echter daar is helemaal geen sprake van. Ja, er is aan de Alderstafels gesproken over de opening van vliegveld Lelystad, maar niet met betrokkenen over de exacte routes en hoogte van die routes etc. Provincies, gemeenten, ondernemers en bewoners zijn vlak voor de zomer overvallen door de geplande routes en vooral hoogte daarvan. De beoogde routes stuiten op veel weerstand bij de betrokkenen. Inmiddels zijn er vier petities actief in de regio, gezamenlijk zijn die al ruim 60.000 keer ondertekend. Van een zorgvuldig proces is geen sprake. Draagvlak ontbreekt voor de gekozen routes.  

Wat kan er wel?

Het huidige besluitvormingsproces lijkt een haastklus. Vlak voor de zomer de stukken sturen en meteen na de zomer met de Tweede Kamer in debat gaan over de beoogde routes. Door deze planning wordt een goed overwogen besluit lastig terwijl de gevolgen zo ingrijpend zijn. De komende weken staat er een aantal overleggen op de agenda van de Tweede Kamer. Belangrijk is daar de feiten op tafel te krijgen en alternatieven te bespreken die minder ingrijpend zijn voor betrokkenen. De herinrichting van het luchtruim, andere hoogtes en het aantal vliegbewegingen kunnen oplossingen bieden. Laat de Veluwe niet in de steek, keur de huidige plannen af!        

 

[1] https://twitter.com/BouwienRutten/status/898160200548528133?s=09

Red de Veluwe - achtergrondinformatie Lelystad Airport

De plannen voor de ontwikkeling van Lelystad Airport verkeren in een vergevorderd stadium. Als het aan de regering ligt opent de luchthaven in april 2019 en zal kort daarop een begin worden gemaakt met het overnemen door Lelystad van een deel van de vakantievluchten van Schiphol.1

Het ligt daarbij in de bedoeling dat Lelystad Airport op middellange termijn zal gaan groeien, via een eerste fase van 25000 vliegbewegingen per jaar in 2033 naar 45000 in 2043.2

Een van de nog niet opgeloste problemen is de vaststelling van de zogeheten aansluitroutes op de “snelwegen” in het hogere luchtruim; een tamelijk weerbarstige materie die in de afgelopen tijd is geanalyseerd door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).

De conclusies en voorstellen van LVNK/CLSK zijn samengevat in een brief die op 14 juni gestuurd is naar staatssecretaris Sharon Dijksma en die door Dijksma bij brief aan de Tweede Kamer van 26 juni officieel naar buiten is gebracht.3 Het is deze brief van de staatssecretaris en genoemde brief van LVNL/CLSK die de oorzaak is van alle huidige commotie over het Lawaai uit Lelystad.

Weliswaar was even eerder - in februari 2017 - ook al flinke onrust ontstaan in Dalfsen en omgeving, maar dat ging toen alleen nog over de aanvliegroutes over Overijssel waarvan de plannen kennelijk al waren uitgelekt.4

Pas met de publicatie van het rapport van 14 juni werden de volledige plannen bekend en werd ook pas toen voor alle betrokkenen duidelijk dat niet alleen de aanvliegroutes over Overijssel (In 06 en In 02 in vliegtuigjargon) voor serieus lawaaioverlast zouden gaan zorgen, maar dat ook de natuurgebieden van Veluwe ernstig zouden worden getroffen door het lawaai van de twee beoogde vertrekroutes (Out 07 en Out 02) uit Lelystad. 5 Zie ook de afbeelding aan het eind van dit bericht.

Kern van de problematiek

Kern van het probleem – en dat geldt zowel de aanvlieg- als de vertrekroutes - is dat LVNL/CLSK voorstelt om op een groot deel van de aansluitroutes te vliegen op 6000 voet (ongeveer 1800 meter).6 Teuge heeft gewezen op de problemen die dit oplevert voor de valschermspringers.7

Werkgroep Red de Veluwe wijst – net als bijvoorbeeld Werkgroep Luchtruim Overijssel 8 - op de problemen van de geluidsoverlast.

Hoog Soerense actiegroep test in Baambrugge het vlieggeluid op 1800m [De werkgroep test in Baambrugge het vliegtuiglawaai op 1800m]

Vlieglawaai van vliegtuigen op 6000 voet is een overlast die je niet moet willen en zeker niet op die delen van de Veluwe waar je gaat wonen of recreëren juist omdat je daar nog zo weinig lawaai hebt. Ga voor de aardigheid maar eens luisteren in Baambrugge. Daar hoor je het lawaai van de vliegtuigen op 6000 voet die net daarvoor van Schiphol zijn vertrokken. En dat is bepaald niet het geluid dat je wilt horen als je tijdens je zomervakantie in Beekbergen, Kootwijk of Hoenderloo in je tentje zit of over de hei fietst.

Het is in dit verband ook onbegrijpelijk dat bij de vaststelling van deze laagvliegroutes LVNK/CLSK er voor heeft gekozen de woonkernen te vermijden.9 Het lawaai van één extra vliegtuig dat vliegt op 6000 voet wordt in stedelijk gebied met al zijn omgevingsgeluiden immers veel minder gevoeld dan in een gebied dat zich juist kenmerkt door de afwezigheid van die stedelijke omgevingsgeluiden. Zie hier waarom het ook zo onzuiver het is om geluidsoverlast alleen maar te meten in decibellen of in andere min of meer vergelijkbare eenheden van lawaai.

Hoe verder

Op grond van artikel 5.11 Wet luchtvaart zullen de door LVNK/CLSK voorgestelde routes overigens nog onderwerp zijn van een consultatieprocedure de luchtruimgebruikers en belanghebbenden.10 Volgens brief van de Staatssecretaris zal deze procedure starten in september. Parallel daaraan zullen in de periode september-oktober nog informatiebijeenkomsten worden gehouden in de regio’s. In aanloop op deze bijeenkomsten zijn de verschillende actiecomités en werkgroepen druk bezig hun krachten te bundelen en het publiek te mobiliseren. Mocht u de zorgen van deze comités onderschrijven dan kunt u uw adhesie betuigen door het online ondertekenen van een van de door deze comités opgestelde petities. Wij hebben een lichte voorkeur voor de petitie van het comité Red de Veluwe. Ga naar: www.petities.nl en klik dan op Red de Veluwe.

 1. Brief staatssecretaris Dijksma van 21 juli 2017 aan de Tweede Kamer, TK 31936 nr 391. [^terug naar boven]
 2. Brief Hans Alders aan Staatssecretaris Mansfeld van 22 mei 2014, TK 31936 nr 201. Hans Alders is de voorzitter van de zogeheten Alderstafel Lelystad, een overlegorgaan dat in 2009 is ingesteld om de ontwikkeling van het vliegveld Lelystad te begeleiden. Tot de deelnemers aan deze tafel behoren ondermeer LVNK/CLSK, de omliggende provincies en aantal gemeentes. Zie hiervoor www.alderstafellelystad.nl. [^terug naar boven]
 3. Brief staatssecretaris Dijksma van 26 juni 2017, aan de Tweede Kamer met als bijlage de brief van 14 juni 2017, TK 31936 nr 390. [^terug naar boven]
 4. Zie hierover brief staatssecretaris Dijksma van 13 maart 2017 in antwoord op vragen van de kamerleden Omtzigt en Helvert naar aanleiding van deze Overijsselse onrust. TK 2016-17, Aanhangsel van Handelingen 1374, Aanhangsel van Handelingen 1374. [^terug naar boven]
 5. Zie antwoord 3 van de brief genoemd in noot 3. De staatssecretaris geeft daar duidelijk aan dat – anders dan de naderingsroutes vanuit Overijssel - de vertrekroutes niet eerder in het reguliere consultatieproces aan de orde zijn geweest. [^terug naar boven]
 6. Minimaal 6000 voet boven het “oude land” zou, zo lees ik in de brief van Hans Alders van 22 mei 2014 genoemd in noot 2, de wens zijn geweest van de provincies Gelderland en Overijssel (en de gemeente die zij vertegenwoordigen). Voor wat betreft Out 07 wordt op 6000 voet gevlogen van Wezep tot Hoenderloo. [^terug naar boven]
 7. Zie hierover de brief genoemd in noot 1. [^terug naar boven]
 8. Zie hierover de reactie van Hans Alders in zijn brief van 7 maart 2017 aan de Werkgroep Luchtruim Overijssel opgenomen als bijlage bij het Aanhangsel Handelingen genoemd in noot 4. [^terug naar boven]
 9. Zie de brief van 14 juni van LVNK genoemd in noot 2. [^terug naar boven]
 10. Brief van staatssecretaris Dijksma van 21 juli 2017 genoemd in noot 1. [^terug naar boven]

FACTSHEET AANSLUITROUTES LELYSTAD, MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU JUNI 2017

factsheet aansluitroutes Lelystad Airport