De praatpaal in Hoog Soeren

Sinds enige tijd is er een “pratende paal” geplaatst bij de schuur van Domeinen tegenover het Nieuwe Jachthuis.
Deze is geplaatst door de initiatiefnemers van de Oranje fietsroute naar Bad Bentheim.

Er is geen overleg geweest over de plaatsing hiervan met de gemeente of met het bestuur van de buurtvereniging.
De paal veroorzaakt veel geluidsoverlast.

De gemeente heeft de organisatie verzocht om het geluid zachter te zetten. Dat is nog niet gebeurd.
Ook is een verzoek gestuurd aan de organisatie om deze paal te verplaatsen naar een plek buiten het dorp waar niemand er last van heeft.

Buurtapp in Hoog Soeren

Er worden in ons dorp brieven bezorgd over een buurtapp Nextdoor Hoog Soeren.
Dit een commerciële app waarbij als aanbeveling namen gebruikt worden van bewoners die daar geen weet van hebben.

Als u graag wilt deelnemen aan een buurtapp dan zijn er in ons dorp 2 apps:
Sociaal op Soeren: aanmelden kan bij Jesse van Weezel: 06 16968676 of Lea van Weezel: 06 53399592
Of
Buurt Alert:Op deze app worden berichten gedeeld over veiligheid, verdachte situaties en inbraak.
Aanmelden kan bij Jaap Westerwoudt : 06 10921091

Zwerfafval in de natuur

Wat kunt u doen als u afvaldumping ziet in de natuur rondom Hoog Soeren? Dit kunt u melden via de Buitenlijn van de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

Wilt u meer lezen over het afval beleid van de gemeente Apeldoorn: klik hier

Wilt u meer weten over hoelang het duurt voordat bepaalde producten verteren in de natuur: klik hier

Foto’s paaseieren en dauwtrappen

Oorkonde

Op 8 februari is de koperen kruik met de oorkonde bij de bevrijdingsboom in de grond geplaatst.

Na afloop van het jaarlijkse overleg met de gemeente Apeldoorn hebben wethouder Nathan Stukker en Lies de Jong de koker met daarin de oorkonde op ambachtelijk papier van de Middelste Molen in Loenen en de speeches die werden uitgesproken bij het planten van de boom op 19 december in de grond gestopt.

Wanneer zou deze oorkonde ooit teruggevonden worden??

Bevrijdingsboom is geplant op 19 december 2018

Op 19 december is onder veel belangstelling de nieuwe bevrijdingsboom geplant ter herinnering aan de bevrijding van Hoog Soeren op 17 april 1945.

Onder het wakend oog van belangstellende buurtbewoners hebben de wethouder van de gemeente Apeldoorn Nathan Stukker en de heer Jelle Reitsma van de Stichting Apeldoornse oorlogsmonumenten en de voorzitter van de Buurt en Belangenvereniging Lies de Jong de boom geplant met symbolische scheppen grond.

De boom werd ingewijd met drie toespraken. Een oorkonde zal binnenkort worden toegevoegd.
We hopen dat de 7 meter hoge Amerikaanse eik voorspoedig zal groeien.

Voor meer foto’s kijk onder het kopje “foto’s”

Burgerparticipatie, een bericht van de gemeente Apeldoorn.

Werken aan en met burgerparticipatie

Stel u heeft een idee dat uw dorp (of gewoon uw eigen buurtje) beter, leuker of mooier maakt. Wat doet u daar dan mee? Vertelt u het op verjaardagsfeestjes aan vrienden en buren in de hoop dat iemand ermee aan de slag gaat? Gooit u het via Twitter de wijde wereld in? Of belt u de gemeente om hulp te vragen of te stimuleren om dit toch wel heel goede idee op te pakken?
Continue reading “Burgerparticipatie, een bericht van de gemeente Apeldoorn.”

Steun Stichting Red de Veluwe

Het is de hoogste tijd is om Hoog Soerens BBV in hoofdlijnen bij te praten over wat zich sinds ons laatste bericht heeft afgespeeld op het actiefront van de vliegtuigroutes van vliegveld Lelystad.

Maandag 23 oktober 2017 is Stichting Red de Veluwe opgericht: voorzitter Robert Tieskens, Heleen s’Jacob secretaris en Hylke Brandsma penningmeester. Prachtige doelstellingen natuurlijk: kort gezegd het voorkomen van alle ellende die laagvliegende vliegtuigen kunnen veroorzaken ten koste van welzijn van mens, flora en fauna in Nederland, althans in Gelderland.
Jullie willen natuurlijk die stichting onmiddellijk financieel steunen door een ruimhartige bijdrage, dat kan: er is zojuist een bankrekeningnummer geopend speciaal daarvoor: NL91ABNA0255008333 t.n.v. Stichting Red de Veluwe.

Leden lees verder over de stichting in ons besloten gedeelte

Ongewenste effecten van laagvliegroutes destructief voor mens en dier.