Zwerfafval in de natuur

Wat kunt u doen als u afvaldumping ziet in de natuur rondom Hoog Soeren? Dit kunt u melden via de Buitenlijn van de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:

Wilt u meer lezen over het afval beleid van de gemeente Apeldoorn: klik hier

Wilt u meer weten over hoelang het duurt voordat bepaalde producten verteren in de natuur: klik hier

Nieuwe bevrijdingsboom geplant

Op 19 december is onder veel belangstelling de nieuwe bevrijdingsboom geplant ter herinnering aan de bevrijding van Hoog Soeren op 17 april 1945.

Onder het wakend oog van belangstellende buurtbewoners hebben de wethouder van de gemeente Apeldoorn Nathan Stukker en de heer Jelle Reitsma van de Stichting Apeldoornse oorlogsmonumenten en de voorzitter van de Buurt en Belangenvereniging Lies de Jong de boom geplant met symbolische scheppen grond.

De boom werd ingewijd met drie toespraken. Een oorkonde zal binnenkort worden toegevoegd.

We hopen dat de 7 meter hoge Amerikaanse eik voorspoedig zal groeien.

Voor meer foto’s kijk onder het kopje “foto’s”

Burgerparticipatie, een bericht van de gemeente Apeldoorn.

Werken aan en met burgerparticipatie

Stel u heeft een idee dat uw dorp (of gewoon uw eigen buurtje) beter, leuker of mooier maakt. Wat doet u daar dan mee? Vertelt u het op verjaardagsfeestjes aan vrienden en buren in de hoop dat iemand ermee aan de slag gaat? Gooit u het via Twitter de wijde wereld in? Of belt u de gemeente om hulp te vragen of te stimuleren om dit toch wel heel goede idee op te pakken?
Continue reading “Burgerparticipatie, een bericht van de gemeente Apeldoorn.”

Steun Stichting Red de Veluwe

Het is de hoogste tijd is om Hoog Soerens BBV in hoofdlijnen bij te praten over wat zich sinds ons laatste bericht heeft afgespeeld op het actiefront van de vliegtuigroutes van vliegveld Lelystad.

Maandag 23 oktober 2017 is Stichting Red de Veluwe opgericht: voorzitter Robert Tieskens, Heleen s’Jacob secretaris en Hylke Brandsma penningmeester. Prachtige doelstellingen natuurlijk: kort gezegd het voorkomen van alle ellende die laagvliegende vliegtuigen kunnen veroorzaken ten koste van welzijn van mens, flora en fauna in Nederland, althans in Gelderland.
Jullie willen natuurlijk die stichting onmiddellijk financieel steunen door een ruimhartige bijdrage, dat kan: er is zojuist een bankrekeningnummer geopend speciaal daarvoor: NL91ABNA0255008333 t.n.v. Stichting Red de Veluwe.

Leden lees verder over de stichting in ons besloten gedeelte

Ongewenste effecten van laagvliegroutes destructief voor mens en dier.

Position Paper Aansluitroutes Lelystad Airport

“Apeldoorn wordt het Buitenveldert van de Veluwe”

Vliegroutes Lelystad bedreigen natuur, bewoners en toerisme

De inwoners, ondernemers en recreanten in het grootste natuurgebied van Nederland maken zich grote zorgen. Want de Veluwe, de longen van Nederland, waar jaarlijks 63 miljoen vrijetijds-activiteiten plaatsvinden, wordt bedreigd. Staatssecretaris Dijksma heeft op basis van verkeerde cijfers besloten, dat vliegtuigen op slechts 1.800 meter hoogte over de hele Veluwe mogen vliegen. Dat is vreselijk voor alle bewoners, maar ook catastrofaal voor het toerisme, goed voor bijna 900 miljoen omzet en ruim 20.000 arbeidsplaatsen.

De feiten

De opening van vliegveld Lelystad staat gepland in 2019. Tot 2023 gaat het om 10.000 vliegbewegingen per jaar, dat zijn 7 vliegtuigen per uur op de lawaaihoogte van 1.800 meter. Bij Epe vliegen ze de Veluwe binnen, pas bij Ede gaan ze hoger vliegen. Onnodig oorverdovend lawaai, hoger vliegen kan veel eerder. Na 2023 wordt het nog erger: van 10.000 vluchten per jaar naar 45.000!

Fig. 1. De beoogde vliegroutes

1.800 meter vlieghoogte: meer lawaai, meer brandstof én meer fijnstof

Bewoners hebben er begrip voor dat er door de opening van vliegveld Lelystad boven hen gevlogen gaat worden, maar niet voor het feit dat dat op 1.800 meter moet. Ook experts zoals de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart[1] zijn het niet eens met deze hoogte. Zelfs luchtvaartmaatschappijen vliegen liever hoger, want dat kost minder brandstof. Sneller hoogte winnen na de start betekent minder brandstof verbruik, minder lawaai én minder CO2 emissie!

Proces onzorgvuldig

De staatssecretaris verwijst in haar stukken naar de Alderstafels en een zorgvuldig proces. Echter daar is helemaal geen sprake van. Ja, er is aan de Alderstafels gesproken over de opening van vliegveld Lelystad, maar niet met betrokkenen over de exacte routes en hoogte van die routes etc. Provincies, gemeenten, ondernemers en bewoners zijn vlak voor de zomer overvallen door de geplande routes en vooral hoogte daarvan. De beoogde routes stuiten op veel weerstand bij de betrokkenen. Inmiddels zijn er vier petities actief in de regio, gezamenlijk zijn die al ruim 60.000 keer ondertekend. Van een zorgvuldig proces is geen sprake. Draagvlak ontbreekt voor de gekozen routes.

Wat kan er wel?

Het huidige besluitvormingsproces lijkt een haastklus. Vlak voor de zomer de stukken sturen en meteen na de zomer met de Tweede Kamer in debat gaan over de beoogde routes. Door deze planning wordt een goed overwogen besluit lastig terwijl de gevolgen zo ingrijpend zijn. De komende weken staat er een aantal overleggen op de agenda van de Tweede Kamer. Belangrijk is daar de feiten op tafel te krijgen en alternatieven te bespreken die minder ingrijpend zijn voor betrokkenen. De herinrichting van het luchtruim, andere hoogtes en het aantal vliegbewegingen kunnen oplossingen bieden. Laat de Veluwe niet in de steek, keur de huidige plannen af!

[1] https://twitter.com/BouwienRutten/status/898160200548528133?s=09

Petitie tegen toekomstig vliegtuiglawaai

Actiegroep de straat op voor meer handtekeningen
belangrijk om tij nog te kunnen keren


De actiegroep Red de Veluwe zet alles op alles om meer handtekeningen binnen te slepen voor de petitie tegen de uitvliegroutes van het nieuwe vliegveld Lelystad. Zoals de plannen er nu liggen gaan vliegtuigen op 1800 meter over de dorpen Oldebroek, Hattem, Wezep, Wapenveld, Heerde, Epe, Emst, Vaassen, Gortel, Niersen, Wenum-Wiesel, Hoog Soeren en Radio Kootwijk vliegen. Vóór 12 september moeten er genoeg handtekeningen verzameld zijn om nog invloed uit te kunnen oefenen op het voorgenomen beleid.

Afgelopen weken gingen leden van het actiecomité de straat op en bij evenementen langs om flyers waarin gewezen wordt op de toekomstige overlast van lawaai en fijnstof uit te delen. In de actiefolder wordt tevens opgeroepen om de petitie te steunen. Dat kan door digitaal de petitiepagina Red de Veluwe te ondertekenen (www.petities.nl – Red de Veluwe).

“Het grote probleem op dit moment is dat de mensen in onze gemeente niet op de hoogte zijn van de uitvliegroutes recht boven onze dorpen. Bij het uitdelen van de flyers merken onze actievoerders steeds dat bewoners helemaal verbaasd zijn als ze het werkelijke verhaal horen. Omdat de berichtgeving in eerste instantie uitsluitend op Teuge was gericht, hebben mensen niet door dat ook hier straks op 1800 meter vijf tot zes vliegtuigen per uur de rust gaan verstoren. Alle bewoners en toeristen op de Oost Veluwe gaan daar echt enorme hinder van ondervinden want 1800 meter is heel laag,” aldus woordvoerder Coos Paulusma.

Hoe laag is 1800 meter? Veel mensen in onze regio realiseren zich niet dat de belangrijkste uitvliegroute op 1.800 meter recht over onze hoofden is gepland. Deze route loopt globaal van Wezep in één rechte streep tot aan Harskamp. De vliegtuigen die wij nu dagelijks over ons heen horen komen, vliegen op een hoogte van ongeveer 5 kilometer. Je moet er dus niet aan denken dat er straks 7 of 8 Boeings per uur vanaf Lelystad op nog geen 2 kilometer over onze woonkernen vertrekken.

Het actiecomité heeft daarom folders laten drukken om de bewoners te informeren. “De petitie ondertekenen op Red de Veluwe is iets wat iedereen gewoon moet doen. Het heeft echt zin om te laten merken dat we het niet eens zijn met dit voornemen dat eind juni totaal onverwacht bekend werd gemaakt,” zegt Paulusma.
“Daarnaast proberen we natuurlijk politieke druk uit te oefenen op ons gemeentebestuur en de fracties in de raad. Ook zijn we het verzet aan het organiseren en zoeken we samenwerking met actiecomités in andere regio’s. Er moet nog veel werk verzet worden. Daarom proberen we zoveel mogelijk mensen te charteren om zich in te zetten en actie te voeren. Maar ook belangengroepen, natuurorganisaties, of mensen die kennis in huis hebben waar we wat mee kunnen zoals bijvoorbeeld luchtvaartexperts en websitebouwers, ze zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en zich aanmelden via info@onsmooiepe.nl. Nu de vakantie bijna voorbij is moeten we snel alle krachten bundelen en op alle fronten aan de slag om dit plan van tafel te krijgen,” aldus een strijdvaardige Paulusma.