Midwintermarathon 2023

Op zondag 5 februari wordt voor de 48e keer de Centraal Beheer Midwinter Marathon gehouden.

Voor een goed verloop van deze marathon zijn diverse verkeersmaatregelen genomen.

Speciaal voor Hoog Soeren is van belang:

Hoog Soeren is tijdens het evenement vanaf 10.30 uur alleen bereikbaar via Assel en van daar uit (in
verband met de afsluiting van viaduct Hoog Burel) via de tijdelijke ontsluitingsroute over de
Asselseweg en Kootwijk naar en van de A1.
De Pomphulweg, tussen Hoog Soeren en Assel, is echter gestremd van 11.45 tot ca. 13.45 uur.
De Soerenseweg van/naar Apeldoorn en de Amersfoortseweg blijven daarna afgesloten en worden om
16.30 uur weer vrijgegeven.
Bewoners van Hoog Soeren hebben een brief gekregen met een bijlage met kaartjes waarop de verschillende maatregelen en ontsluitingsroutes zijn weergegeven. (Klik hier om de kaartjes te zien).
Indien door winterse weersomstandigheden de tijdelijke ontsluitingsroute over de Asselseweg slecht
begaanbaar is, worden extra noodverkeersmaatregelen getroffen om de bereikbaarheid voor de
bewoners en hulpdiensten tijdens het evenement te kunnen garanderen. Deze maatregelen worden dan
gepubliceerd op onze website. Houdt u deze daarom goed in de gaten!