Recreatiezonering van de Veluwe.

Belangrijk nieuws voor Hoog Soeren: Recreatiezonering van de Veluwe. De provincie Gelderland heeft vergevorderde plannen om recreatiezonering van de Veluwe te gaan instellen. Dit houdt in dat sommige gebieden worden opengesteld voor intensief gebruik door dagrecreanten en andere minder of niet worden opengesteld. De conceptkaart kunt u aanklikken in een van de blokjes om te kijken wat dit kan inhouden.  Volgens onze informatie verkregen bij het Kroondomein  verandert er voor Hoog Soeren niets.