Registreren

Buurt- en Belangenvereniging ‘Hoog Soeren’

Secretariaat
Robert Tieskens
Hoog Soeren 60
7346 AD Hoog Soeren
Telefoon: 06 52521771
E-mail: hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com

Welkom in Hoog Soeren !

Geachte nieuwe bewoner(s),

Namens het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging ‘Hoog Soeren’ heet ik u van harte welkom in ons dorp. Wij hopen dat u er een fijne toekomst tegemoet gaat en we hopen dat u zich snel volledig thuis zal voelen in onze dorpsgemeenschap.

Het dorp lijkt soms wel een oase van natuurschoon, harmonie en rust. Toch is het er niet altijd rustig. Naast de bewoners spelen de gemeente Apeldoorn en Kroondomeinen ’t Loo een belangrijke rol in het bepalen van plannen en activiteiten in en rond het dorp. Soms botsen de belangen. De buurtvereniging (opgericht 1 juni 1921) streeft ernaar om hierbij de bewonersbelangen zo goed mogelijk te verwoorden en waar nodig te verdedigen.

Daarnaast spant de buurtvereniging zich in om de sociale cohesie in het dorp te bevorderen door een reeks evenementen te organiseren. Een jaarlijks hoogtepunt is daarbij de dorps barbeque tijdens het ‘oranjefeest’, meestal op de laatste zaterdag van augustus. Kerstviering, oud & nieuwjaar, een dauwtraptocht, verschillende feestjes voor de kleintjes (St Klaas, St Maarten), een wekelijkse koffie morgen (elke woensdag), een maandelijkse buurvrouwenborrel (1e woensdag van de maand) of buurmannen borrel (1e maandag van de maand) in Hotel Hoog Soeren; zomaar een greep uit de activiteiten. Op kwartaalbasis komt er een mededelingenblad, ’t Pomphulletje, uit. Daarnaast geeft onze website nog meer informatie: www.hoogsoeren.info.

Kortom, een levendig gebeuren dat bijdraagt tot de leefbaarheid van het dorp.

Graag nodigen wij u uit om u aan te sluiten bij deze vereniging. Dat kan door middel van bijgevoegd formulier, of via een e-mail met vergelijkbare informatie naar het secretariaat, zie contact gegevens bovenaan deze brief. De kosten per jaar zijn beperkt tot 10 euro per volwassene (kinderen gratis). Voor buitenleden bedragen de kosten € 15 per volwassene.

We horen graag van u !

Hartelijke groet,
Namens de Buurt- en Belangenvereniging “Hoog Soeren”
Robert Tieskens, secretaris.

  Ja,

  Graag word ik / worden wij lid van de Buurt- en Belangenvereniging 'Hoog Soeren'

  Naam:

  Adres:

  Telefoonnummer(s):

  E-mailadres(sen):

  graag bovenstaande invullen volgens dit voorbeeld, voor zover van toepassing:

  Naam: dhr. en mevr. Jan en Marie van Buren-de Koning
  (en kinderen Cato en Bram)
  Adres: Hoog Soeren 333, 7346XX Hoog Soeren
  Telnummer(s) 055-12345678 of 06-12345678
  E-mailadres(sen) uwnaam1@provider.nl; uwnaam2@provider.nl

  Wilt u in de telefoonlijst worden opgenomen die wordt verspreid onder de leden van de BBV Hoog Soeren?

  Wilt u uw post van BBV Hoog Soeren ook per e-mail ontvangen?

  Goed om te weten:
  Vooralsnog zal alle post zowel op papier als digitaal verschijnen. Dit heeft te maken dat het voor onze bezorgster lastig is om onderscheid te maken.

  Wilt u ook met uw e mail adres in de telefoonlijst worden opgnomen?