Doelstellingen

Wat is en wat beoogt de Buurt- en belangenvereniging ‘Hoog Soeren’ ?

De BBV ‘Hoog Soeren’ is opgericht op 1 juni 1921. De vereniging streeft ernaar het welzijn van in- en omwonenden te bevorderen. De buurtvereniging spant zich in om het algemeen belang van de dorpsbewoners te behartigen bij autoriteiten (zoals gemeente of provincie en de Koninklijke Houtvesterijen) en om de sociale cohesie in het dorp te bevorderen door een reeks evenementen te organiseren. Een jaarlijks hoogtepunt is daarbij de dorpsbarbeque tijdens het ‘oranjefeest’, eind augustus. Kerstviering, oud & nieuwjaar, een dauwtraptocht, verschillende feestjes voor de kleintjes (Sinterklaas, Sint Maarten), een maandelijkse buurvrouwenborrel (1e woensdag van de maand) of buurmannenborrel (1e maandag van de maand), beiden in Hotel Hoog Soeren; zomaar een greep uit de activiteiten. Op kwartaalbasis komt er een mededelingenblad, ’t Pomphulletje, uit. Kortom, een levendig gebeuren dat bijdraagt tot de leefbaarheid van het dorp.
Het bestuur van de vereniging vergadert maandelijks. Als er zaken zijn die volgens u aandacht behoeven dan hoort het bestuur dat graag. Tenminste eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.