Hoog Soeren, 29 november 2022 Afsluiting viering 100 jaar Buurt- en Belangenvereniging

De viering van het 100 jaar bestaan van de Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren werd plechtig afgesloten met een bijeenkomst in de kapel, waarbij veel dorpsbewoners aanwezig waren.
Het hoogtepunt van deze avond was de presentatie van een boek over de 100-jarige vereniging. Hessel Posthuma, de auteur van dit boek, belichtte in zijn toespraak de hoogte punten uit de afgelopen 100 jaar. De noodzaak van de oprichting in 1921 werd duidelijk door de beroerde omstandigheden waarin de toenmalige dorpelingen moesten leven. Eerste levensbehoeften zoals het beschikbaar hebben van schoon drinkwater en bestaanszekerheid, waren afwezig. Heel anders dan de belangen die de huidige dorpsbewoners hebben, zoals het verminderen van verkeersoverlast en verkeerslawaai, terwijl de eerste levensbehoeften prima gegarandeerd zijn.
De eerste exemplaren van ‘Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren 1921-2021, Een historische schets’ werden aangeboden aan wethouder Henk van den Berge, Arno Willems, rentmeester van het Kroondomein en Ben Mouw van het Erfgoedplatform Apeldoorn.
Arno Willems bood namens het Kroondomein een boom aan, een walnoot, die intussen voor de schuren van Domeinen geplant is.
Na het officiële gedeelte bleef het nog lang druk en gezellig in de kapel onder het genot van een drankje en een hapje.