Doelstellingen

De BBV Hoog Soeren is opgericht op 1 juni 1921. De vereniging streeft ernaar het welzijn van in- en omwonenden te bevorderen. De buurtvereniging spant zich in om het algemeen belang van de dorpsbewoners te behartigen bij autoriteiten (zoals Gemeente of Provincie en Kroondomein het Loo) en om de sociale cohesie in het dorp te bevorderen door een reeks evenementen te organiseren.

Een jaarlijks hoogtepunt is daarbij het ‘Oranjefeest’, eind augustus. Kerstviering, oud & nieuwjaar, een dauwtraptocht, verschillende feestjes voor de kleintjes (Sinterklaas, Sint Maarten), een maandelijkse buurvrouwenborrel (1e woensdag van de maand) of buurmannenborrel (1e donderdag van de maand), beiden in Hotel Hoog Soeren; zomaar een greep uit de activiteiten. Op kwartaalbasis komt er een mededelingenblad, Het Pomphulletje, uit. Kortom, een levendig gebeuren dat bijdraagt tot de leefbaarheid van het dorp.

Het bestuur van de vereniging vergadert maandelijks. Als er zaken zijn die volgens u aandacht behoeven dan hoort het bestuur dat graag. Tenminste eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.

Nieuwe bewoner? Lid worden!

Wilt u lid worden van de Buurt – en Belangenvereniging Hoog Soeren, dan kunt u een mail sturen naar hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. De secretaris neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Vergaderstukken en notulen Algemene Ledenvergaderingen

Hieronder vindt u de vergaderstukken en de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van de laatste jaren. Klik op de knop van uw keuze om de stukken te bekijken.

Statuten BBV

Privacy Statement

Het bestuur BBV

Pierre-Pinkse

Pierre Pinkse

Voorzitter

Robert-Tieskens

Robert Tieskens

Secretaris

Edgar-van-Silfhout

Edgar van Silfhout

Penningmeester

Jolanda-Westerwoudt

Jolanda Westerwoudt

Algemeen bestuurslid

Tosca-ten-Donkelaar

Tosca ten Donkelaar

Algemeen Bestuurslid

Jan-ten-Bosch-3169-bewerkt

Jan ten Bosch

Algemeen Bestuurslid