Oranjefeest 2023

De weersomstandigheden leken even roet in het eten te gooien, maar op een enkel lichte regenbuitje na bleef het droog op het Oranjefeest. Ongeveer 100 dorpsbewoners met aanhang waren naar het feestterrein gekomen op het landgoed van Pier en Renate. Het thema was de Oktoberfeesten in Duitse stijl. Enkele bezoekers waren dan ook fraai uitgedost in de daarbij behorende kledij.
De dorpstaartenbakkers hadden reuze hun best gedaan, dus de opening met taart en koffie was een groot succes. De hoofdactiviteit op dit feest is toch wel het gezellig praten met elkaar, deels kennismaken en deels hernieuwde kennismaking. Die onderlinge samenhang wordt ook bevorderd door samen te jeu-de-boulen, samen te eten en te drinken. Een ruim gevarieerde barbecue en een goed voorziene bar zorgden daarvoor. Voor de kinderen was er het traditionele springkussen, waar ook dankbaar gebruik van werd gemaakt. En natuurlijk werden alle kinderen getrakteerd op een rondrit in de brandweerwagen.
IJs toe en spijker slaan onder de klanken van de Duitstalige muziek en een pittig kampvuur besloten in de kleine uurtjes dit geslaagde feest. Dank aan Pier en Renate voor het beschikbaar stellen van hun terrein en dank aan alle vrijwilligers voor het bedenken, organiseren en het op- en afbouwen van het feest.

Voor de dorpsbewoners zijn de foto’s te zien in het menu Foto’s op deze website.