Band met het Koningshuis

In 1677 kreeg koning­stadhouder Willem III van Gedeputeerde Staten het jachtrecht in deze streek. Hij was eigenaar van een jachtboerderij. Het huidige restaurant Het Jachthuis herinnert aan die jachtboerderij. Aanvankelijk was hij van plan om op deze plek een lusthof aan te leggen, maar uiteindelijk besloot hij dit aan de andere kant van het Oude Loo te bouwen, het huidige Rijksmuseum Paleis Het Loo.
Alle door de Oranjes aangekochte gronden zijn overgegaan in handen van de Staat der Nederlanden, het Kroondomein. Doordat Hoog Soeren daar middenin ligt, is uitbreiding van het dorp altijd onmogelijk geweest.

Koningin Wilhelmina heeft zich altijd heel begaan getoond met de bevolking. In 1920 is de afgelegen gemeenschap een zusterhuis geschonken. Deze betrokkenheid heeft altijd grote indruk gemaakt op de bewoners. De koningin was zelf aanwezig bij de opening van het zusterhuis. De zuster was van grote betekenis voor Hoog Soeren maar ook voor overige plaatsen zoals Uddel, Gortel en Elspeet. Haar taken waren het verzorgen van ouderen, zieken en kraamvrouwen alsmede het organiseren van cursussen over hygiëne of huishouden. Bovendien verrichtte de wijkzuster verenigingswerk.

Voor de komst van de waterput bij Hoog Soeren 122, in 1863 door koning Willem III geschonken, werd het water met tonnen op kruiwagens uit de vennen gehaald, met name uit het Pomphul. Elk huis had wel een regenwaterton en vaak een eigen ondiepe put, maar wanneer die droog vielen, was men aangewezen op het water uit de Pomphul. Koningin Wilhelmina zorgde er persoonlijk voor dat er niet alleen elektriciteit, maar ook waterleiding kwam. De ingebruikneming op 12 november 1927 werd gevierd met “Tonnetjesfeest”, waarbij voor het laatst de feestelijk versierde kruiwagens met water­ tonnen door het dorp werden gereden.