Dorpsleven

Hoog Soeren is met zijn kleine boerderijen en landarbeidershuisjes, de resterende akkers en weiden met omringende houtopstanden nog herkenbaar als een van oorsprong agrarische nederzetting. Het dorp veranderde geleidelijk in een dorp van bosarbeiders en jachtopziener in verband met de werkgelegenheid bij de Koninklijke Houtvesterijen. Het trok door de frisse lucht en de mooie natuur welgestelden en westerlingen die hier graag op vakantie kwamen.

Tot halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw had Hoog Soeren nog allerlei faciliteiten zoals een postkantoor, een schooltje voor lager onderwijs, twee bakkers, een melkboer en het allerhande VIVO­winkeltje. Niet iedereen had toen een auto. Nu er helemaal geen winkels meer zijn, zijn de bewoners aangewezen op de supermarkten en winkels in de dichtbijgelegen andere wijken en dorpen van Apeldoorn.
Belangrijk was van oudsher het nabuurschap. Iedereen hielp elkaar. Het dorp kende een rijk verenigingsleven met een voetbalclub OVV (Oefening Voert Verder), een Christelijke Jongeren Vereniging (CJV) en een zangvereniging. De zangconcoursen, die tussen 1948 en 1968 in een grote tent bij het ven Pomphul plaatsvonden, werden georganiseerd door de zangvereniging Hoog Soeren en waren bekend in binnen­ en buitenland. Sinds 1921 bestaat de buurt­ en belangen­ vereniging die het wel en wee van het dorp en de bewoners behartigt richting het Apeldoornse gemeentebestuur en de Koninklijke Houtvesterij.