Vitaliteitsagenda Hoog Soeren

De Vitaliteitsagenda is een document waarin beschreven staat wat Hoog Soeren is en welke zaken momenteel van belang zijn. De Vitaliteitsagenda wordt regelmatig met het bestuur van de BBV besproken en zo nodig bijgesteld. Je kunt daar in lezen, welke zaken op korte, middellange en lange termijn zullen worden opgepakt. Interessant genoeg om verder te kijken? Klik dan op de link hierna: https://www.apeldoorn.nl/vitaliteitsagenda/dorpen-en-buitengebieden/vitaliteitsagenda-hoog-soeren